Vyhledávání  Odběr novinek

Informatorium aktuality

  • V edičním plánu došlo k několika změnám. Vyřazené tituly a upravené ceny u vybraných titulů. Nyní je možné stáhnout aktualizovaný ediční plán.
  • Vážení, v letošním roce bude prodej našich publikací ukončen ve čtvrtek 21. 12. 2017. První týden v lednu bude probíhat inventura. Prodej bude zahájen opět od 8. 1. 2018. Děkujeme za spolupráci a přejeme vše dobré v novém roce. INFORMATORIUM
  • V pátek 29. 9. 2017 máme zavřeno. Opět jsme zde pro vás v pondělí 2. 10. 2017
  • Právě vyšlo druhé vydání ŠKOLY STŘIHŮ - Pánské kalhoty. Kniha bude také i ve formě e-knihy.
  • ŠKOLA STŘIHŮ je nyní i ve formě E-KNIH.

Vědecká redakce

Dne 23. listopadu 2011 byla ustavena Vědecká redakce nakladatelství INFORMATORIUM a byli jmenováni její členové.  Zkušenosti a  znalosti členů vědecké redakce je zárukou splnění všech požadavků kladených na odborné knihy a zabezpečení kvality vědecky zaměřených publikací určených k vydání a distribuci na knižním trhu. Úkolem vědecké redakce je vybrat a jmenovat vhodné oponenty a na základě jejich lektorských posudků a vlastních zkušeností rozhodnout, zda text vyhovuje všem požadavkům. Ekonomická kritéria jsou pro vydávání knih pro každé nakladatelství vždy na prvním místě, ale z odborného hlediska bude rozhodnutí vědecké redakce plně respektováno.

Členové Vědecké redakce nakladatelství INFORMATORIUM, spol. s r. o.

prof. Ing. Václav Čermák, DrSc. – bývalý dlouholetý pracovník Katedry statistiky a pravděpodobnosti Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

doc. Ing. František Drozen, CSc. – dlouholetý pracovník Katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze

prof. Ing. Václav Kubišta, CSc. – vedoucí Katedry mezinárodního obchodu Metropolitní univerzity Praha

Ing. Patrik Sieber, PhD. – pracovník Katedry podnikové ekonomiky Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze

prof. RNDr. Hana Skalská, CSc. – vedoucí Katedry informatiky a kvantitativních metod Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

doc. Ing. Jiří Žváček, CSc. – bývalý prorektor a dlouholetý pracovník Katedry statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze


Košík

Košík je prázdný.