Příčná flétna – Praktická metodika – František Malotín

12.01

9788073331337

Nový produkt

2., nezměněné vydání, formát A4, 88 stran, 223 obrázků

Rok vydání 2018 

E-BOOK

Více informací

390,00 Kč s DPH

Více informací

Dílo se podrobně zabývá všemi potřebnými aspekty výuky, vysvětluje dýchání, tvoření tónu a zdůrazňuje tolik opomíjený pozitivní přístup ke hře.
Práce získala 1. místo v soutěži Pedagogická tvořivost 1996. 
Na své kvalitě však nic neztratila ani po více než 20 letech od prvního vydání.

Obsah v knize:

 • Nátisk
 • Dýchání
 • Vibrato
 • Jazyk
 • Držení flétny
 • Postoj při hraní a vystupování
 • Jak cvičit
 • Hraní zpaměti
 • Výběr žáka
 • Vhodný nástroj pro začátečníka
 • První hodina – tvoření tónu
 • Sestavování flétny
 • Postup se začátečníkem, literatura
 • Životospráva a tělesná cvičení
 • Nástroj
 • Orientace ve značkách fléten
 • Údržba nástroje
 • Výroba kovových fléten
 • Domácí dílna.

Prof. František Malotín byl v Čechách vždy průkopníkem toho nejprogresivnějšího, co se okolo flétny ve světě událo.
V padesátých a šedesátých letech dvacátého století, v době u nás ještě stále prezentované výuky hry na flétnu podle počeštělé staré německé školy, byl prvním a neústupným průkopníkem používání francouzského modelu flétny a začal neúnavně hledat způsob, jak přiblížit českou flétnovou školu zvukovému ideálu elitních francouzských flétnistů.
František Malotín měl příležitost si své poznatky ověřovat nejen na sobě, ale především na začínajících mladých flétnistech, jimž dal do vínku nádherný svítivý tón, jistý
ozev především spodních tónů a lehkost hudebního projevu. Úspěchy jeho žáků na soutěžích – za všechny lze uvést Concertino Praga – jsou nepopiratelné. Malotínova metoda výuky hry na flétnu se během let ukázala správnou a obecně platnou.

doc. Radomír Pivoda