František Malotín: Příčná flétna – Praktická metodika Zobrazit větší

Příčná flétna – Praktická metodika – František Malotín

Nový produkt

2., nezměněné vydání, formát A4, 88 stran, 223 obrázků

Dílo se podrobně zabývá všemi potřebnými aspekty výuky, vysvětluje dýchání, tvoření tónu a zdůrazňuje tolik opomíjený pozitivní přístup ke hře.
Práce získala 1. místo v soutěži Pedagogická tvořivost 1996. 
Na své kvalitě však nic neztratila ani po více než 20 letech od prvního vydání.

Více informací

390,00 Kč s DPH

Více informací

Prof. František Malotín byl v Čechách vždy průkopníkem toho nejprogresivnějšího, co se okolo flétny ve světě událo.
V padesátých a šedesátých letech dvacátého století, v době
u nás ještě stále prezentované výuky hry na flétnu podle
počeštělé staré německé školy, byl prvním a neústupným průkopníkem používání francouzského modelu flétny a začal neúnavně hledat způsob, jak přiblížit českou flétnovou školu zvukovému ideálu elitních francouzských flétnistů.
František Malotín měl příležitost si své poznatky ověřovat
nejen na sobě, ale především na začínajících mladých
flétnistech, jimž dal do vínku nádherný svítivý tón, jistý
ozev především spodních tónů a lehkost hudebního projevu. Úspěchy jeho žáků na soutěžích – za všechny lze uvést
Concertino Praga – jsou nepopiratelné. Malotínova metoda výuky hry na flétnu se během let ukázala správnou a obecně platnou.

doc. Radomír Pivoda