Statistické myšlení a nástroje analýzy dat – Petr Hebák a kolektiv

990 Kč
S DPH

2., nezměněné vydání

formát B5, 880 stran,

85 obrázků, 144 tabulek

VYPRODÁNO

Počet

Odborně zaměřený výklad začínající vstupními pojmy, klasifikacemi statistických metod, úvodem do maticového počtu, způsoby pořízení dat a hodnocením jejich kvality. Pokračuje kapitolami věnovanými počtu pravděpodobnosti, vícerozměrným pravděpodobnostním rozdělením, kovariančním a korelačním maticím, vícenásobné lineární regresi, obecnému lineárnímu modelu a vícerozměrným statickým metodám.

Hlavní kapitoly v knize:

 • Dříve les než stromy
 • Operace s maticemi
 • Rozdělení náhodných veličin
 • Data
 • Bayesovské a klasické myšlení
 • Ověřování kvality dat
 • Závislost a vztah dvou proměnných
 • Vektor středních hodnot
 • Dva vektory středních hodnot
 • Kovarianční a korelační matice
 • Metoda hlavních komponent
 • Faktorová analýza
 • Kanonická korelační analýza
 • Vícenásobná lineární regrese
 • Obecný lineární model
 • Diskriminační analýza
 • Logistická regrese
 • Kategoriální proměnné
 • Shluková analýza
 • Vícerozměrné škálování
 • Korespondenční analýza
 • Analýza conjoint
 • Vizualizace vícerozměrných dat

Srovnává klasickou a bayesovskou statistickou školu a zabývá se metodou conjoint s bayesovskými výpočty.

EAN 9788073331184

ISBN 978-80-7333-118-4

14-03
9788073331184
978-80-7333-118-4

3 další produkty ve stejné kategorii: