Statistické myšlení a nástroje analýzy dat – Petr Hebák a kolektiv

900 Kč

2., nezměněné vydání

formát B5, 880 stran,

85 obrázků, 144 tabulek

VYPRODÁNO

Počet

Odborně zaměřený výklad začínající vstupními pojmy, klasifikacemi statistických metod, úvodem do maticového počtu, způsoby pořízení dat a hodnocením jejich kvality. Pokračuje kapitolami věnovanými počtu pravděpodobnosti, vícerozměrným pravděpodobnostním rozdělením, kovariančním a korelačním maticím, vícenásobné lineární regresi, obecnému lineárnímu modelu a vícerozměrným statickým metodám.

Hlavní kapitoly v knize:

 • Dříve les než stromy
 • Operace s maticemi
 • Rozdělení náhodných veličin
 • Data
 • Bayesovské a klasické myšlení
 • Ověřování kvality dat
 • Závislost a vztah dvou proměnných
 • Vektor středních hodnot
 • Dva vektory středních hodnot
 • Kovarianční a korelační matice
 • Metoda hlavních komponent
 • Faktorová analýza
 • Kanonická korelační analýza
 • Vícenásobná lineární regrese
 • Obecný lineární model
 • Diskriminační analýza
 • Logistická regrese
 • Kategoriální proměnné
 • Shluková analýza
 • Vícerozměrné škálování
 • Korespondenční analýza
 • Analýza conjoint
 • Vizualizace vícerozměrných dat

Srovnává klasickou a bayesovskou statistickou školu a zabývá se metodou conjoint s bayesovskými výpočty.

EAN 9788073331184

ISBN 978-80-7333-118-4

14-03
9788073331184
978-80-7333-118-4

3 další produkty ve stejné kategorii: