Zásady ochrany a zpracování osobních údajů a jejich používání

 

Pro větší transparentnost a kontrolu nad informacemi, které o Vás shromažďujeme, aktualizujeme naše zásady ochrany osobních údajů. Uvedené zásady také odpovídají požadavkům kladeným na zpracování osobních údajů nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Způsob nakládání s Vašimi údaji se nijak zásadně nemění, standardů obsažených v tomto nařízení jsme se drželi i v minulosti, pouze jsme přidali podrobnosti pro Vaši větší informovanost a vysvětlení důvodů a pro Vaše rozhodování, jak bude v naší společnosti s těmito údaji nakládáno.

Doporučujeme se s níže uvedenými zásadami seznámit a v případě dalších otázek nebo požadavků na omezení použití nás kontaktovat způsobem uvedeným v tomto dokumentu. Využíváním našich služeb vyjadřujete svůj souhlas s touto aktualizací. Vezměte prosím na vědomí, že i nadále máte možnost kdykoliv vznést námitky proti dalšímu zpracování Vašich osobních údajů, například pro marketingové účely.

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás záležitostí vzájemné důvěry a respektu a Vaše důvěra je pro nás zásadní. Naším cílem je neohrozit Vaše soukromí a proto při zpracování Vašich osobních údajů dodržujeme zákonná ustanovení.

Chtěli bychom vás tímto informovat  o nakládání s Vašimi osobními údaji pro zajištění Vaší informovanosti, případně pro získání souhlasu s jejich zpracováním.

1. Data a jejich využití 

  • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost INFORMATORIUM, spol. s r. o., se sídlem Roztylská 186/1, 148 00 Praha 11, IČ 25134281, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52543.
  • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování Roztylská 186/1, 148 00 Praha 11, adresa elektronické pošty nakladatelstvi@informatorium.cz, telefon +420 774 680 563.
  • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

INFORMATORIUM, spol. s r.o. zpracovává osobní data zástupců našich klientů za tímto účelem:

  • Objednání zboží a služeb – pro zpracování Vaší objednávky, zajištění řádného plnění objednaných služeb a komunikaci s vámi v souvislosti s těmito objednávkami či smluvními ujednáními. V naší evidenci zpracováváme údaje typu: jméno, příjmení, titul, adresa, e-mail, telefon. Jde o data, zpracovávaná pro účely plnění smlouvy, ať už se jedná o smlouvu uzavřenou v klasické písemné formě, prostřednictvím internetového formuláře nebo ústně.
  • Při zpracování nabídky zboží a služeb jsou Vaše údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, e-mail) používány pro prezentační účely, tj. pro informace o produktech a službách z naší nabídky. Tyto údaje využíváme pouze v rozsahu povoleném zákonem, v jiném případě bychom si vyžádali Váš souhlas.

Výše uvedené údaje zpracováváme po dobu smluvního vztahu a po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu. V případě zpracování osobních údajů na základě uděleného dobrovolného souhlasu pak po dobu 5 let od udělení souhlasu.

2. Další příjemci osobních údajů 

  • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující technické či organizační činnosti pro správce v souladu s pokyny správce a osoby zajišťující pro správce v souladu s pokyny správce účetní služby (zpracovatelé osobních údajů).
  • Příjemci Vašich osobních údajů pro plnění povinností vyplývajících z právních předpisů mohou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.
  • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

3. Zabezpečení dat 

Ochrana vašich údajů je pro nás klíčová, proto vynakládáme maximální úsilí pro zajištění jejich bezpečnosti. Plně využíváme technická i organizační opatření pro prevenci neoprávněného přístupu  k těmto datům a k zamezení jejich zničení nebo zneužití. Způsoby zabezpečení Vašich dat jsou také pravidelně kontrolovány.

Při zpracování údajů využíváme možností pseudonymizace a anonymizace, abychom co nejvíce posílili jejich zabezpečení.   

4. Práva subjektů

Nad svými osobními údaji neztrácíte kontrolu. Můžete k nim kdykoliv přistupovat nebo je opravit. Jako subjekt zpracování osobních dat máte také následující práva: právo na potvrzení o zpracování, na opravu, výmaz, omezení zpracování, přenos, námitku proti zpracování, podat stížnost u dozorového úřadu. V případě zpracování na základě uděleného dobrovolného souhlasu také právo kdykoliv tento souhlas vzít zpět. 

V případě dalších dotazů ohledně zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na nakladatelstvi@informatorium.cz.