Příčná flétna – Praktická metodika – František Malotín

390 Kč
S DPH

2., nezměněné vydání

formát A4,

88 stran, 223 obrázků

Rok vydání 2018 

E-kniha

Počet

Dílo se podrobně zabývá všemi potřebnými aspekty výuky, vysvětluje dýchání, tvoření tónu a zdůrazňuje tolik opomíjený pozitivní přístup ke hře.
Práce získala 1. místo v soutěži Pedagogická tvořivost 1996. 
Na své kvalitě však nic neztratila ani po více než 20 letech od prvního vydání.

Obsah v knize:

Nátisk
Dýchání
Vibrato
Jazyk
Držení flétny
Postoj při hraní a vystupování
Jak cvičit
Hraní zpaměti
Výběr žáka
Vhodný nástroj pro začátečníka
První hodina – tvoření tónu
Sestavování flétny
Postup se začátečníkem, literatura
Životospráva a tělesná cvičení
Nástroj
Orientace ve značkách fléten
Údržba nástroje
Výroba kovových fléten
Domácí dílna

EAN 9788073331337

ISBN 978-80-7333-133-7

Prof. František Malotín byl v Čechách vždy průkopníkem toho nejprogresivnějšího, co se okolo flétny ve světě událo.
V padesátých a šedesátých letech dvacátého století, v době u nás ještě stále prezentované výuky hry na flétnu podle počeštělé staré německé školy, byl prvním a neústupným průkopníkem používání francouzského modelu flétny a začal neúnavně hledat způsob, jak přiblížit českou flétnovou školu zvukovému ideálu elitních francouzských flétnistů.
František Malotín měl příležitost si své poznatky ověřovat nejen na sobě, ale především na začínajících mladých flétnistech, jimž dal do vínku nádherný svítivý tón, jistý
ozev především spodních tónů a lehkost hudebního projevu. Úspěchy jeho žáků na soutěžích – za všechny lze uvést Concertino Praga – jsou nepopiratelné. Malotínova metoda výuky hry na flétnu se během let ukázala správnou a obecně platnou.

doc. Radomír Pivoda

12-01
9788073331337
978-80-7333-133-7