Jazyk latinský I – Jan Kábrt

282 Kč

pro SZŠ 

7., nezměněné vydání 

formát A4, 164 stran,

ilustrováno, anatomická vyobrazení

Rok vydání 2013

Počet

Učebnice tvoří základ pro povinné studium latinského jazyka na všech typech zdravotnických škol v prvním ročníku. Učivo je uspořádáno tak, aby studenti zvládli většinu látky pod vedením učitele ve škole. 

Každá lekce tvoří organický celek nebo část celku. Lekce na sebe navzájem navazují tematicky i slovní zásobou a vnitřně jsou logicky spojeny jednoduchými metodickými zásadami.

Hlavní kapitoly v knize:

 • Starověká medicína a počátky odborného názvosloví
 • Hláskosloví
 • Tvarosloví
 • Latinské prefixy
 • Řecké prefixy
 • Latinské a řecké sufixy
 • Skládání slov
 • Souhrnné opakování
 • Speciální dodatky
 • Přehled skloňování substantiv a adjektiv
 • Memorabilia
 • Česko-latinský-řecký slovník nejběžnějších lékařských termínů
 • oboustranný slovník.

Učebnice slouží zároveň jako pracovní sešit.

EAN 9788073331030

ISBN 978-80-7333-103-0

09-02
9788073331030
978-80-7333-103-0

4 další produkty ve stejné kategorii: