Jazyk latinský I – Jan Kábrt

320 Kč
S DPH

pro SZŠ 

7., nezměněné vydání 

formát A4, 164 stran,

ilustrováno, anatomická vyobrazení

Rok vydání 2013

Počet

Učebnice tvoří základ pro povinné studium latinského jazyka na všech typech zdravotnických škol v prvním ročníku. Učivo je uspořádáno tak, aby studenti zvládli většinu látky pod vedením učitele ve škole. 

Každá lekce tvoří organický celek nebo část celku. Lekce na sebe navzájem navazují tematicky i slovní zásobou a vnitřně jsou logicky spojeny jednoduchými metodickými zásadami.

Hlavní kapitoly v knize:

 • Starověká medicína a počátky odborného názvosloví
 • Hláskosloví
 • Tvarosloví
 • Latinské prefixy
 • Řecké prefixy
 • Latinské a řecké sufixy
 • Skládání slov
 • Souhrnné opakování
 • Speciální dodatky
 • Přehled skloňování substantiv a adjektiv
 • Memorabilia
 • Česko-latinský-řecký slovník nejběžnějších lékařských termínů
 • oboustranný slovník.

Učebnice slouží zároveň jako pracovní sešit.

EAN 9788073331030

ISBN 978-80-7333-103-0

09-02
9788073331030
978-80-7333-103-0

4 další produkty ve stejné kategorii: