Technická mechanika I – Karel Mičkal

310 Kč
S DPH

pro studijní obory SOŠ a SOU

4., nezměněné vydání

formát A5, 216 stran, 

188 obrázků, 13 tabulek

Rok vydání 2008

E-kniha

Počet

První díl učebnice technické mechaniky obsahuje tyto kapitoly:

 • Statika tuhých těles
 • Úvod do statiky tuhých těles
 • Výslednice a rovnováha rovinné soustavy sil
 • Prostorová soustava sil
 • Vazby a charakteristika vazeb
 • Příhradové konstrukce – prutové soustavy
 • Těžiště
 • Tření a pasivní odpory
 • Mechanické práce
 • Povrch a objem rotačních těles
 • Grafické metody statiky
 • Výslednice a rovnováha rovinné soustavy sil
 • Vazbové síly nosníku na dvou podporách
 • Síly v prutech příhradových konstrukcí
 • Těžiště
 • Pružnost a pevnost
 • Úvod do pružnosti a pevnosti
 • Namáhání na tah (tlak)
 • Namáhání na smyk
 • Namáhání na krut
 • Namáhání na ohyb
 • Zvláštní druhy namáhání
 • Statisticky neurčité konstrukce
 • Experimentální metody pružnosti a pevnosti

Učebnice je určena pro žáky středních odborných učilišť a středních odborných škol strojírenského zaměření. Lze ji však využít i v technické praxi. 

EAN 9788073330637

ISBN 978-80-7333-063-7

04-03
9788073330637
978-80-7333-063-7
Nový produkt

4 další produkty ve stejné kategorii: