Němčina pro strojírenské obory – Zdeňka Myšková, Blanka Návratová, Jana Návratová

335 Kč
S DPH

formát A4, 152 stran,

ilustrováno

Rok vydání 2008

E-kniha

Počet

Tato příručka odborných textů se zaměřuje na širší oblast základů technických věd s důrazem na obor strojírenství. Je určena studujícím příslušného zaměření na středních školách, vyšších odborných školách i studentům bakalářského stupně studia na vysokých školách technického směru.

Může však být také využita v jazykových kurzech pro pracovníky firem souvisejících oborů a uvítají ji jistě jak uchazeči o stipendijní pobyty na vysokých školách, tak zájemci o práci v průmyslových podnicích v německy mluvících zemích.

Seznamuje studenty s německými odbornými termíny a formou řady různorodých cvičení upevňuje osvojení slovní zásoby i mluvnických jevů. Pozornost je věnována rovněž nácviku základní komunikace v profesním jazyce.

Publikace je koncipována jako nezávislý doplněk kterékoli učebnice němčiny tak, aby vyučující mohli podle aktuálních potřeb, požadavků osnov výuky i úrovně studentů volit různá témata různých stupňů obtížnosti.

EAN 9788073330675

ISBN 978-80-7333-067-5

01-04
9788073330675
978-80-7333-067-5

4 další produkty ve stejné kategorii: