• Pouze online

Angličtina pro strojírenské obory – Kolektiv autorů

275 Kč
S DPH

formát A4, 84 stran,

ilustrováno

Rok vydání 2008

E-kniha

Počet

Tato odborná příručka je určena především studentům středních průmyslových škol a vyšších odborných škol technického zaměření. Stejně dobře může však posloužit i studentům technických oborů bakalářského studia, či technickým pracovníkům. Seznamuje studenty s profesně orientovanou anglickou terminologií v oblasti strojního inženýrství, informačních technologií, ekologie atd.

Celková koncepce

Učebnice má sloužit jako doplňkový materiál ke standardním učebnicím obecné angličtiny. Jejím cílem je doplnit slovní zásobu a možnosti jejího procvičení. Gramatická cvičení v ní proto nejsou zahrnuta. Výjimku tvoří lekce, ve kterých bylo v souvislosti s výchozím textem vhodné gramatiku zopakovat. Nepředpokládá se však, že by zde byla předkládána jako nová látka. Učitel může dle potřeby rovněž výchozí texty využít pro zopakování mluvnických jevů.
Publikace by měla sloužit jako doplňkový a rozšiřující zdroj, vhodná je také pro samostudium. Čistě konverzační cvičení a cvičení rozvíjející spontánní projev studentů jsou tedy zastoupena v omezené míře. Předkládaný materiál však může vyučujícím vhodně posloužit jako základ pro tyto aktivity v závislosti na účelu využití publikace.
Učebnice je koncipována tak, že jednotlivé lekce na sebe nenavazují, proto není nutné je probírat v daném pořadí, ani je probrat všechny. To umožňuje variabilitu, která je nutná pro splnění daného cíle, tedy doplnit výuku a rozšířit slovní zásobu z vybrané oblasti.

Odborné zaměření

Odborné zaměření vychází z předpokladu, že kurzy, v nichž může být materiál použit, se mohou lišit svou úrovní (např. rozdíly mezi jednotlivými typy škol i mezi jednotlivými školami samotnými). Tomu také odpovídá zvolená slovní zásoba. 

Je také doplněna řadou procvičovacích cvičení, klíčem ke cvičením a dvěma slovníky – anglicko-českým a česko-anglickým.

EAN 9788073330606

ISBN 978-80-7333-060-6

01-03
9788073330606
978-80-7333-060-6

4 další produkty ve stejné kategorii: