Pedagogika pro střední pedagogické školy – Roman Musil

359 Kč

formát B5, 328 stran

28 myšlenkových map

Druhé, aktualizované vydání

Rok vydání listopad 2022

Počet

DRUHÉ, AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Obsahuje všechna učební témata RVP pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika:

 • Úvod do pedagogiky
 • Pedagogika volného času
 • Předškolní pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky.

Text je heslovitý, přehledový, strukturovaný tak, aby připomínal sešit, ze kterého se studenti učí při opakování si nebo k dílčí či maturitní zkoušce. 

ISBN 978-80-7333-144-3

EAN 9788073331443

O autorovi 

PhDr. Mgr. Roman Musil

 • je absolventem FFUK, obor pedagogika se specializací Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje
 • od roku 1992 vyučuje ve Střední pedagogické škole v Berouně předměty: Dramatická výchova, Dramatická výchova specializace, Pedagogika, Sociální komunikace, Pedagogická praxe
 • od roku 2000 externě vyučuje na PedF UK v Praze předměty: Dramatická výchova, Sociální komunikace
 • od roku 2012 externě vyučuje na PedF Palackého v Olomouci předměty: Sociální komunikace, Metody jednání a připravuje předmět Komunikace a sociální výcvik
 • v letech 2013-2014 vyučoval ve VŠERS (CVV) České Budějovice, předměty: Pedagogika a Kultura mluveného slova
 • od roku 1994 vede kurzy pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ a lektory ekocenter, ve kterých se zaměřuje především na výuku sociální komunikace (rétoriky, nonverbální komunikace a sociální percepce), pedagogické komunikace pro učitele, hry ve vyučování, dramatické výchovy, dramatizace, technikám výslovnosti při hlasitém čtení
 • je spoluautorem přehlídky rétorických prezentací ročníkových prací žáků pedagogického lycea SPgŠ Beroun, které se konají jednou ročně v prosinci, od roku 2002
 • od roku 2008 je garantem Pedagogické poemy – národní přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol ČR
 • režíruje školní divadelní inscenace, natočil několik studentských filmů, nafotil se studenty několik fotokomixů
 • v ZŠ Horka nad Moravou již několik let připravuje s učiteli krátká divadelní představení, která hrají svým žákům v červnu před vydáním výročního vysvědčení. 
 • od roku 2017 připravuje studenty UK Praha na rétorickou soutěž Science Slam.

Více o aktivitách a seminářích na stránkách autora najdete zde.

06-04
9788073331443
978-80-7333-144-3

2 další produkty ve stejné kategorii: