Improvizace ve škole – Jana Machalíková, Roman Musil

260 Kč
S DPH

formát A5, 148 stran,

5 schémat 

Rok vydání 2015

E-knihy

Počet

Improvizace se v poslední době stala velkou módou. Vstoupila do masových médií, do uměleckých škol, ale vstupuje i do programu škol středních (např. gymnázií, středních pedagogických škol a pedagogických lyceí), kde se stává součástí předmětů dramatická výchova, osobnostně sociální výchova, jazykové a literární praktikum. Určitých metod improvizace využívá i český jazyk, občanská výchova či základy společenských věd

Publikace je určena především učitelům a žákům středních škol, protože je napsána s ohledem na rozvoj vybraných klíčových kompetencí žáků středních škol. Určena je také učitelům a žákům základních uměleckých škol, kteří se v oboru dramatická nebo divadelní výchova věnují improvizaci, různým dramatickým kroužkům při základních či středních školách, i jednotlivcům nebo skupinám, které se zajímají o improvizaci.

Je napsána především pro praktické použití. Nad nepatrným teoretickým výkladem dominují hry a cvičení, které jsou doplněny zkušenostmi autorů.

Vznikla na přání učitelů, kteří se pravidelně účastní seminářů improvizace Jany Machalíkové při Pedagogické poemě středních pedagogických škol. 

Uvítají ji určitě i různé dramatické kroužky.

EAN 9788073331207

ISBN 978-80-7333-120-7

O autorech

MgA. Jana Machalíková

Vedoucí dětských divadelních souborů, trenérka improligy, improvizátorka, členka divadla ve výchově SPOLUPOSPOLU, organizátorka recitačních přehlídek, porotce, vedoucí studia uměleckého přednesu, recitátorka. Pedagog PedF UK a KVD DAMU.

 • absolventka Katedry výchovné dramatiky DAMU
 • držitelka ceny děkanky DAMU za studijní výsledky a dramaticko - výchovné programy realizované v Národní galerii
 • členka divadelního Souboru SPOLUPOSPOLU, který se zabývá propojením divadelního představení s tvůrčími dílnami (Divadlo ve výchově)
 • organizátorka recitačních přehlídek
 • vedoucí interpretačních dílen a pedagog PedF UK
 • vedoucí studia uměleckého přednesu, které za svou inscenaci O nás získalo Na Wolkrově prostějově cenu diváků
 • recitátorka, několikanásobná laureátka Wolkrova Prostějova
 • držitelka ceny 17. listopadu na Moravském festivalu poezie a dalších cen na Poděbradských dnech poezie - festivalu profesionálů
 • porotce recitačních a divadelních přehlídek
 • členka odborné rady pro Dětské divadlo a přednes a členka odborné rady pro umělecký přednes
 • spoluzakladatelka středoškolské improvizační ligy a České improvizační ligy
 • improvizátorka a rozhodčí improvizačních zápasů
 • trenérka středoškolského týmu Stře.L.I. (Středoškolská liga improvizace) a týmu OTISK ( Otevřená improvizační skupina)
 • pedagog DAMU Katedra dramatické výchovy (divadelní sporty)
 • zakladatelka a dlouholetá vedoucí dětského divadelního souboru Přemyšlata, který se se svými inscenacemi účastnil několikrát celostátní přehlídky Dětská scéna
 • členka pražského týmu zdravotních klaunů - sestra Sladěna 

Více o aktivitách a seminářích na stránkách autora najdete zde

PhDr. Mgr. Roman Musil

 • je absolventem FFUK, obor pedagogika se specializací Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje
 • od roku 1992 vyučuje ve Střední pedagogické škole v Berouně předměty: Dramatická výchova, Dramatická výchova specializace, Pedagogika, Sociální komunikace, Pedagogická praxe
 • od roku 2000 externě vyučuje na PedF UK v Praze předměty: Dramatická výchova, Sociální komunikace
 • od roku 2012 externě vyučuje na PedF Palackého v Olomouci předměty: Sociální komunikace, Metody jednání a připravuje předmět Komunikace a sociální výcvik
 • v letech 2013-2014 vyučoval ve VŠERS (CVV) České Budějovice, předměty: Pedagogika a Kultura mluveného slova
 • od roku 1994 vede kurzy pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ a lektory ekocenter, ve kterých se zaměřuje především na výuku sociální komunikace (rétoriky, nonverbální komunikace a sociální percepce), pedagogické komunikace pro učitele, hry ve vyučování, dramatické výchovy, dramatizace, technikám výslovnosti při hlasitém čtení
 • je spoluautorem přehlídky rétorických prezentací ročníkových prací žáků pedagogického lycea SPgŠ Beroun, které se konají jednou ročně v prosinci, od roku 2002
 • od roku 2008 je garantem Pedagogické poemy – národní přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol ČR
 • režíruje školní divadelní inscenace, natočil několik studentských filmů, nafotil se studenty několik fotokomixů
 • v ZŠ Horka nad Moravou již několik let připravuje s učiteli krátká divadelní představení, která hrají svým žákům v červnu před vydáním výročního vysvědčení. 
 • od roku 2017 připravuje studenty UK Praha na rétorickou soutěž Science Slam.

Více o aktivitách a seminářích na stránkách autora najdete zde.

06-03
9788073331207
978-80-7333-120-7

3 další produkty ve stejné kategorii: