Pedagogika pro střední pedagogické školy – Roman Musil

395 Kč
S DPH

formát B5, 328 stran

28 myšlenkových map

Druhé, aktualizované vydání

Rok vydání listopad 2022

Počet

DRUHÉ, AKTUALIZOVANÉ VYDÁNÍ

Obsahuje všechna učební témata RVP pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika:

 • Úvod do pedagogiky
 • Pedagogika volného času
 • Předškolní pedagogika
 • Speciální pedagogika
 • Vybrané kapitoly z dějin pedagogiky.

Text je heslovitý, přehledový, strukturovaný tak, aby připomínal sešit, ze kterého se studenti učí při opakování si nebo k dílčí či maturitní zkoušce. 

ISBN 978-80-7333-144-3

EAN 9788073331443

O autorovi 

PhDr. Mgr. Roman Musil

 • je absolventem FFUK, obor pedagogika se specializací Pedagogika osobnostně sociálního rozvoje
 • od roku 1992 vyučuje ve Střední pedagogické škole v Berouně předměty: Dramatická výchova, Dramatická výchova specializace, Pedagogika, Sociální komunikace, Pedagogická praxe
 • od roku 2000 externě vyučuje na PedF UK v Praze předměty: Dramatická výchova, Sociální komunikace
 • od roku 2012 externě vyučuje na PedF Palackého v Olomouci předměty: Sociální komunikace, Metody jednání a připravuje předmět Komunikace a sociální výcvik
 • v letech 2013-2014 vyučoval ve VŠERS (CVV) České Budějovice, předměty: Pedagogika a Kultura mluveného slova
 • od roku 1994 vede kurzy pro učitele MŠ, ZŠ, SŠ a lektory ekocenter, ve kterých se zaměřuje především na výuku sociální komunikace (rétoriky, nonverbální komunikace a sociální percepce), pedagogické komunikace pro učitele, hry ve vyučování, dramatické výchovy, dramatizace, technikám výslovnosti při hlasitém čtení
 • je spoluautorem přehlídky rétorických prezentací ročníkových prací žáků pedagogického lycea SPgŠ Beroun, které se konají jednou ročně v prosinci, od roku 2002
 • od roku 2008 je garantem Pedagogické poemy – národní přehlídky přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění žáků středních pedagogických škol ČR
 • režíruje školní divadelní inscenace, natočil několik studentských filmů, nafotil se studenty několik fotokomixů
 • v ZŠ Horka nad Moravou již několik let připravuje s učiteli krátká divadelní představení, která hrají svým žákům v červnu před vydáním výročního vysvědčení. 
 • od roku 2017 připravuje studenty UK Praha na rétorickou soutěž Science Slam.

Více o aktivitách a seminářích na stránkách autora najdete zde.

06-04
9788073331443
978-80-7333-144-3

3 další produkty ve stejné kategorii: