Rozhodování při riziku – Petr Hebák

195 Kč
S DPH

formát A4, 102 stran, 

3 obrázky, 34 tabulek

Počet

Teorie rozhodování a rizika zaznamenala v posledních dvaceti letech prudký rozvoj, ale tato příručka je skromnější, protože je určena především začínajícím studentům, kteří s danou oblastí nemají téměř žádné zkušenosti. Asi třetina textu představuje rozšířené opakování základů počtu pravděpodobnosti, zatímco další dvě jsou věnovány postupům používaným při řešení elementárních rozhodovacích úloh, významu nevýběrových informací různého typu při rozhodování, ceně dokonalé a výběrové informace, užitkové funkci, nejčastějším chybám lidí při rozhodování a základním myšlenkám bayesovského přístupu k rozhodovacím úlohám. 

Předkládaná příručka Rozhodování při riziku je základní studijní materiál pro studenty předmětu, který je pod stejným nebo podobným názvem (přes nespornou užitečnost) jen poměrně vzácně přednášen na bakalářském i magisterském stupni vysokých škol s ekonomickým zaměřením různého typu.

EAN 9788073331153

14-02
9788073331153
978-80-7333-115-3

3 další produkty ve stejné kategorii: