Počet pravděpodobnosti v příkladech – Petr Hebák, Jana Kahounová

318 Kč

7., nezměněné vydání

formát A5, 312 stran, 

40 obrázků, 38 tabulek

Počet

Ucelený výklad základních pojmů a počtu pravděpodobnosti umožňující pochopit velký počet jednoduchých i složitějších řešených příkladů.

Zabývá se operacemi s náhodnými jevy a jejich pravděpodobností, nejpoužívanějšími rozděleními náhodných veličin, jednorozměrnými i vícerozměrnými charakteristikami, zákonem velkých čísel a centrální limitní větou.

Dotýká se i Markových řetězců a pravděpodobnostně pojatým přístupem k odhadům a testům statistických hypotéz.

EAN 9788073331092

ISBN 978-80-7333-10-92

14-01
9788073331092
978-80-7333-10-92

3 další produkty ve stejné kategorii: