Počet pravděpodobnosti v příkladech – Petr Hebák, Jana Kahounová

350 Kč
S DPH

7., nezměněné vydání

formát A5, 312 stran, 

40 obrázků, 38 tabulek

Počet

Ucelený výklad základních pojmů a počtu pravděpodobnosti umožňující pochopit velký počet jednoduchých i složitějších řešených příkladů.

Hlavní kapitoly:

  • Náhodné jevy a jejich pravděpodobnosti
  • Náhodné veličiny
  • Funkce náhodných veličin
  • Charakteristiky náhodných veličin
  • Některá rozdělení nespojitých náhodných veličin
  • Některé rozdělení spojitých náhodných veličin
  • Zákon velkých čísel a centrální limitní věta
  • Markovovy řetězce
  • Úlohy z matematické statistiky

Příručka je psána tak, ab byla přístupná širokému okruhu čtenářů, což ovšem nutně vede k menší matematické obecnosti

a přesnosti.

Hlubší poučení je možné najít v učebnicích a monografiích uvedených v seznamu literatury. 

Jednotlivé kapitoly obsahují vždy popis pojmů a výklad příslušné problematiky, po němž následují řešené příklady.

Tato forma dovoluje seznámit s možnostmi použití počtu pravděpodobnosti a usnadňuje pochopení teorie.

Příručka je také vhodná pro samostatné studium zájemců s odlišným odborným zaměřením, nestejně orientovaných výzkumných pracovníků a na neposledním místě i vysokoškolských studentů z různých oborů.

EAN 9788073331092

ISBN 978-80-7333-10-92

14-01
9788073331092
978-80-7333-10-92

3 další produkty ve stejné kategorii: